Ilmailutoimittajat ry

 
Ilmailutoimittajat – journalismia, oppia  ja alan tietoa
Ilmailutoimittajat ry:n jäsenet ovat suomalaisia lehtien ja sähköisen median journalisteja, vapaita toimittajia, ilmailualan kirjailijoita, valokuvaajia ja alan harrastuslehtien tekijöitä. Jäseneksi pääseminen edellyttää vahvaa kytkentää sekä journalismiin että ilmailuun.
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää jäseniensä ilmailualan osaamista ja asiantuntemusta journalismin näkökulmasta. Yhdistys tutustuttaa jäsenensä henkilökohtaisesti ilmailualan vaikuttajiin ja osaajiin. Yhdistys seuraa siviili- että sotilasilmailua, alan liiketoimintaa, hallintoa, lentoturvallisuutta ja ympäristöasioita.

Ilmailutoimittajilla on myös omaa kansainvälistä seminaaritoimintaa. Silloin foorumi on avoin koko toimittajakentälle. Tuollaisia tapahtumia ovat olleet mm. Lentoliikenteen ympäristöhaasteet -teemapäivä ja Halpalentoyhtiö -tapahtuma. Yhdistys järjestää vuosittain valokuvauskilpailun ja pyörittää pysyvää valokuvanäyttelyä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Yhdistys näkyy ulospäin myös jakamallaan Follow Me -palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaasta journalismiin ja ilmailuun liittyvästä onnistumisesta – teosta joka on seuraamisen arvoinen. Follow Me -palkinto on aina myös ajankohtainen. Tunnustus arvostetaan alalla korkealle.
Vuodesta 2014 lähtien on jaettu myös Vuoden Juttu -palkinto. Se myönnetään vuosittain hyvästä artikkelista, verkkojulkaisusta tai vastaavasta jäsenistön ehdotusten pohjalta. Valintaraatina toimii yhdistyksen hallitus.

Ilmailutoimittajilla on vuosittain kuudesta seitsemään omaa tapaamista ja retkeä, joissa esiintyvät lentokoneiden valmistajat, lentoyhtiöt, alan yrittäjät, ilmailuviranomaiset, ilmavoimat, puolustusministeriö, rajavartiolaitos sekä alan museot.

Yhdistys on ollut myös lentoyhtiöiden ja muiden alan vaikuttajien keino tavoittaa suomalainen lehdistö. Yhdistyksellä on säännöllisiä kansainvälisiä kontakteja.

Ilmailutoimittajat ry:ssä on noin 100 jäsentä eri puolilta Suomea. Joukon ikäjakauma on parikymppisistä yli 80-vuotiaisiin veteraaneihin.
Yhdistyksen toiminta on demokraattista ja välillä alaan kuuluvan intomielistä.

Nina Broström, puheenjohtaja

Ilmailutoimittajat ry. vietti vuoden 2013 aikana jo 50-vuotisjuhliaan.

Kuva

Suomen ilmailutoimittajat ry 2010